All for Joomla All for Webmasters

ПАЛМИРА ДОО

Друштво за шпедиција, транспорт и услуги
Бул. Јане Сандански 9а
Т.Ц. 13ти Ноември 1/локал 1
1000 Скопје, Македонија

Тел: ++389 2 2450 955
       ++389 2 2450 966

E-mail: palmira.mk@gmail.com
Webl: www.palmira.mk

Ви благодариме што ја посетивте нашата интернет страна, тука може да најдете повеќе информации за услугите кои ги нудиме

палмира - вашиот сигурен партнер во светот!

Организирање на меѓународен транспорт и логистика на стоки во патниот, железничкиот, воздушниот и морскиот сообраќај..

 

Транспорт

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

 

Шпедиција

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

 

Меѓународен транспорт

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

 

Сертификати

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

 

лиценци

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

 

ЦРМ дозволи

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

палмира - вашиот сигурен партнер во светот!

Организирање на меѓународен транспорт и логистика на стоки во патниот, железничкиот, воздушниот и морскиот сообраќај..

 

Транспорт

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

 

Шпедиција

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

 

Меѓународен транспорт

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

 

Сертификати

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

 

лиценци

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,

 

ЦРМ дозволи

Вашите услуги ги опишувате овде, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата, опис на услугата,